Czynniki powodzenia sprzedaży / przejęcia firmy

Jedną ze znanych na świecie metod na rozwój firmy, to akwizycja innej firmy lub/i sprzedaż części udziałów lub akcji. Kupno produktu, potencjału, pracowników, zasobów, procesów w zgodzie z samą ideą akwizycji ( bez znamion wrogiego przejęcia ) bardzo często okazuje się procesem bardzo potrzebnym i akceptowalnym przez obie strony.

To długa droga i często nie mająca szczęśliwego zakończenia. Czynniki braku pozytywnego skutku przejęcia innej firmy lub sprzedaży udziałów czy też akcji, mogą wynikać z następujących przyczyn:

  • źle rozumiana idea transakcji
  • zła ocena kondycji finansowej firmy
  • nieodpowiednia wycena firmy
  • nieodpowiednie zabezpieczenia prawne transakcji
  • źle poprowadzony proces integracji i wykorzystania źródeł synergii.

Co istotne, czynniki te, choć rzadziej, mogą występować po obu stronach transakcji – zarówno sprzedającego jak i kupującego.

Aby nie popełnić błędów, które z reguły kończą się nie tylko stratą czasu ale także wzajemną niechęcią –  absolutnie koniecznym pierwszym krokiem jest ze strony właścicieli firmy poznanie i zrozumienie wartości swojej firmy.

Ireneusz Wydrzyński

Absolwent SGH, ostatnio także studiów typu MBA z zakresu Controlling i Finanse Przedsiębiorstw. Wieloletni praktyk w zarządach spółek, głównie związanych z motoryzacją. Bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Strateg biznesowy, wskazujący kierunki oraz doskonale potrafiący ocenić możliwości i szanse rozwoju biznesu.

Menu