Wycena Firmy

Poznaj wartość Twojej firmy.
Pozyskaj finansowanie lub inwestora.

Podaj nr telefonu lub adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą!

lub zadzwoń 12 307 23 01

Co możemy zrobić dla Ciebie

wycena firmy

zidentyfikujemy główne
nośniki wartości
Twojego przedsiębiorstwa

przeanalizujemy historyczne
wyniki finansowe spółki
w kontekście jej wartości

wycenimy spółkę
w oparciu o określoną
metodę lub mix metod

Ustalimy

wycena wartości firmy

Miary wartości

np: generowane zyski, zainwestowany kapitał

wycena wartości przedsiębiorstwa

Dźwignie wartości

np. wzrost sprzedaży, optymalizacja kosztów działalności,  poprawa rentowności, utrzymanie płynności

wycena wartości spółki

Nośniki wartości

np. unikalna oferta, zasoby ludzkie, klienci i dostawcy, struktura finansowania, struktura należności i zobowiązań, inwestycje

Weźmiemy po uwagę m.in.

wartość przedsiębiorstwa

Obszary

np: polityka cenowa, obsługa klienta, produkcja, podatki

wycena wartości firmy

Kluczowe wskaźniki efektywności

np. rentowność sprzedaży, EBIT i EBITDA, efektywność wykorzystania posiadanych aktywów

Wartościowe zasoby

np. marka, pracownicy, technologia, klienci, dostawcy

Uzyskasz

Profesjonalną wycenę przedsiębiorstwa opartą o indywidualne podejście i doświadczenie

Wycena firmy to działanie, które pozwala określić jej wartość. Trzeba się jednak do niej odpowiednio przygotować, w przeciwnym razie wycena może być nierzetelna lub niedokładna. Pierwszym i najważniejszym etapem, od którego rozpoczyna się wycena wartości firmy jet określenie, jakie są główne nośniki budujące wartość firmy. Kolejny krok do właściwej wyceny to analiza wyników finansowych firmy. Jednak zweryfikować powinno się nie tylko ostatnie, najświeższe wyniki. Analizie powinny zostać poddane wszystkie historyczne wyniki. Między innymi właśnie dlatego warto prowadzić szczegółowe zestawienia dotyczące wyników finansowych firmy oraz dbać o ich dokładność. Po wykonaniu tych dwóch kroków należy przejść do dopasowania metody wyceny do potrzeb klienta. Wówczas powinny zostać wzięte pod uwagę aspekty dotyczące rodzaju działalności, jaką prowadzi klient, sposobu funkcjonowania jego firmy oraz indywidualnych predyspozycji klienta. Wycena może być przeprowadzona na dwa sposoby. Pierwszy z nich to dopasowanie jednej, konkretnej metody, która łatwo i rzetelnie pozwoli sprawdzić wartość firmy. Drugi sposób to połączenie kilku różnych metod. Jest to sposób stosowany np. w przypadku niestandardowej działalności lub połączenia różnych rodzajów funkcjonowania firmy. Jeżeli już są określone podstawowe nośniki budujące wartość firmy, historyczne wyniki finansowe zostały poddane analizie, a metoda wyceny wybrana, wówczas można przystąpić do rozpoczęcia procesu wyceny danej firmy.

Zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji, wybór metody wyceny oraz przeprowadzenie analizy finansowej to dopiero początek określania wartości firmy. Nie powinna ona się kończyć na przeprowadzeniu analizy finansowej. Przystępując do wyceny, powinno się wziąć pod uwagę także czynniki, które z pozoru w ogóle nie są związane ze stanem finansowym firmy. Wśród będą znajdować się m.in. polityka cenowa firmy, funkcjonująca w firmie obsługa klienta, rodzaj produkcji, jej wielkość i charakter oraz obowiązująca polityka podatkowa. Wycena wartości firmy powinna uwzględnić także kluczowe czynniki efektywności, czyli rentowność sprzedaży firmy, EBIT, czyli zysk operacyjny (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) oraz EBITDA, czyli zysk operacyjny (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek od zobowiązań kredytowych, amortyzacji itp.). Nie można zapominać także o efektywnej stopie podatkowej i poziomie wykorzystania środków stałych. Często zapomina się o tych czynnikach, a mogą one znacznie wpłynąć na wycenę wartości firmy. Obok wszystkich wspomnianych czynników, profesjonalna, przygotowana przez nas wycena uwzględnia także kluczowe aspekty każdej firmy, jak:
– marka,
– wszyscy pracownicy, którzy często są największą wartością przedsiębiorstwa,
– technologie stosowane w danej firmie, zwłaszcza te innowacyjne,
– pozyskani i stali klienci,
– dostawcy towarów i usług współpracujący z daną firmą.
Taka kompleksowa wycena firmy, obejmująca wszystkie kluczowe czynniki z całą pewnością pozwoli dokładnie określić wartość firmy.

Poznaj nas

Zapytaj o wycenę firmy

Podaj numer telefonu lub adres e-mail – skontaktujemy się z Tobą

Menu